ALTERNATIEF OUDERSCHAP

Krijgt u of heeft u als vrouw samen met uw vrouwelijke partner een kind? Dan is het belangrijk om een aantal juridische zaken op tijd te regelen. Dat geldt in het bijzonder wanneer uw kind via een bekende zaaddonor wordt verwekt. Door duidelijke afspraken voorkomt u eventuele toekomstige geschillen. En dat is ook in het belang van uw kind. Mr. L.I. Boomsma-Shriber is gespecialiseerd in de juridische kant van alternatief ouderschap.

Partneradoptie

Bij duomoeders is de biologische moeder de wettelijke moeder. Als de andere moeder, de meemoeder, ook wettelijk ouder wil zijn, kan dat uitsluitend door partneradoptie. Hiervoor is een gerechtelijke procedure nodig. Mr. Boomsma-Shriber kan al voordat uw kind is geboren een verzoekschrift tot partneradoptie indienen bij de rechtbank. Na uitspraak van de rechter bent u in dat geval vanaf de geboorte van het kind beiden juridisch ouder. Dit geldt ook, als het verzoekschrift binnen zes maanden na de geboorte wordt ingediend.

Voorwaarde en gevolgen

Is de zaaddonor bekend? Dan geldt voor partneradoptie een belangrijke voorwaarde. Het moet namelijk duidelijk zijn, dat uw kind niets van de donor kan verwachten en dat deze man dus geen juridisch ouder zal worden. Door partneradoptie ontstaat juridisch ouderschap: u krijgt juridische rechten en plichten naar uw kind toe. Zo heeft u voortaan ouderlijk gezag en bent u onderhoudsplichtig. Ook heeft partneradoptie gevolgen voor erfrecht: u en uw kind komen in erfrechtelijke positie tot elkaar te staan.

Wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap

De noodzaak tot partneradoptie voor duomoeders komt mogelijk te vervallen. Op 4 oktober 2011 is namelijk het wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap ingediend bij de Tweede kamer. Doel hiervan is om het juridisch ouderschap van de meemoeder sneller en eenvoudiger tot stand te brengen, op een andere manier dan partneradoptie. Door het voorstel wordt het juridisch ouderschap van lesbische paren gelijkgetrokken aan dat van heteroseksuele paren.

Veranderingen

Volgens het wetsvoorstel ontstaat juridisch ouderschap van de meemoeder van rechtswege als de meemoeder getrouwd is met de moeder van het kind en de biologische vader (zaaddonor) van het kind geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding. Zijn moeder en meemoeder niet getrouwd? Dan kan de meemoeder het kind erkennen door een bezoek aan de gemeente en de notaris. Ook als er een geschil is ontstaan, kan voortaan het juridisch ouderschap van de meemoeder gerechtelijk worden vastgesteld. Het is nog onbekend wanneer de wet in werking zal treden. Via deze site houdt mr. Boomsma-Shriber u op de hoogte.

Donorovereenkomst

Anoniem of bekend?

Een anonieme donor heeft minder rechten dan een bekende donor: hij kan niet afdwingen dat hij wettelijk ouder wordt. Wel moeten zijn gegevens beschikbaar zijn, zodat uw kind vanaf de leeftijd van twaalf jaar kan nagaan wie de vader is. Bij een bekende donor liggen de rechten anders. Ook een bezoekregeling en alimentatie kunnen dan een rol gaan spelen. U maakt hierover samen met de donor afspraken, die u vastlegt in een donorovereenkomst. Het opstellen van deze overeenkomst is maatwerk. Mr. L.I. Boomsma-Shriber verzorgt dit voor een vaste, aantrekkelijke prijs. Neemt u hiervoor contact op.

Donorovereenkomst aanpassen

Heeft u al een donorovereenkomst? Wij raden u aan om deze te herzien, wanneer uw omstandigheden of die van de donor veranderen. Denkt u hierbij aan een verhuizing, die gevolgen heeft voor de bezoekregeling. Of een verandering van inkomen, waardoor de alimentatie moet worden herzien. Als u op tijd de overeenkomst wijzigt en afspraken maakt waar beide partijen achter staan, vergroot u de kans op een harmonieuze situatie. Neemt u contact op met mr. L.I. Boomsma-Shriber voor het wijzigen van uw donorovereenkomst voor een vaste, aantrekkelijke prijs.

Bent u wordt u duomoeders? Neemt u tijdig contact op met mr. L.I. Boomsma-Shriber om de juridische aspecten goed te regelen.