SCHEIDING

Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwoning
Wie uit elkaar gaat, moet ontzettend veel regelen. U zit midden in alle emoties. Het is dan ook prettig, als een advocaat de zakelijke kant voor u behartigt. Mr. Boomsma-Shriber kan voor u optreden als mediator of als advocaat. Daarbij heeft u verschillende mogelijkheden. In beide rollen regelt zij voor u de gehele echtscheidingsprocedure.

Advocaat of mediator

Mediator
Willen u en uw ex-partner het samen eens worden over de manier waarop u de samenleving wilt beëindigen? Dan kunt u mr. Boomsma-Shriber inschakelen als mediator. In een aantal mediationbijeenkomsten kan zij de scheiding voor u regelen.

Twee advocaten
U en uw ex-partner kunnen ook ieder een eigen advocaat inschakelen. Indien mogelijk, regelen de advocaten de beëindiging van de samenleving effectief en in goed onderling overleg.

Alleen u een advocaat
Het is ook mogelijk dat alleen u een advocaat inschakelt, en uw ex-partner niet. Mr. Boomsma-Shriber zal uw ex-partner dan voorstellen doen, om zo de zaak goedschiks te regelen. Hierbij zal zij de andere partij adviseren, om ook een advocaat in de arm te nemen. Reageert uw ex-partner niet op de voorstellen, dan kan uw scheidingsverzoek aan de rechter worden voorgelegd.

Echtscheidingsprocedure

Een echtscheiding moet altijd door de rechtbank worden uitgesproken. Als deze echtscheidingsbeschikking er is, kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas dan is de scheiding formeel.

Convenant
Mr. Boomsma-Shriber legt in een echtscheidingsconvenant de afspraken vast die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de gevolgen van uw scheiding. Zij verzoekt de rechtbank om deze zoveel mogelijk in de echtscheidingsbeschikking op te nemen.

 

Echtscheidingsprocedure
Wordt u het niet eens met uw ex-partner over de gevolgen van de scheiding? Dan moet een van beide partijen de rechter verzoeken om de echtscheiding uit te spreken en te beslissen over diverse aspecten van de echtscheiding. Als er minderjarige kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan worden ingediend. Als dit er niet is, neemt de rechtbank het verzoek niet in behandeling, tenzij u uitlegt waarom u niet in onderling overleg tot dit plan kon komen. De tegenpartij mag binnen zes weken een verweerschrift indienen, en zelf ook verzoeken doen. Daar mag de andere partij ook weer op reageren met een verweerschrift.

Rechtbank
Na deze schriftelijke formaliteiten gaat de rechtbank over tot mondelinge behandeling. Eerst komen echtscheiding, alimentatie en omgangsregeling aan bod. De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de huwelijksgemeenschap is soms minder eenvoudig te regelen. In zulke gevallen kan de rechtbank dit onderdeel enige tijd aanhouden.

Afspraken maken
Bij een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap moet u afspraken maken met uw ex-partner over verdeling en verrekening, en alimentatie. Ook als u samenwoonde, dienen gemeenschappelijke bezittingen en schulden verdeeld te worden. Als u kinderen heeft, komen ook ouderschapsplan en kinderalimentatie aan bod.

Neemt u contact op met mr. Boomsma Shriber voor een telefonisch gesprek.