ERFRECHT

Erfrecht
Bij een sterfgeval binnen uw familie krijgt u met erfrecht te maken. Terwijl de emoties hoog oplopen, moet u ook nog allerlei zaken regelen. Mr. Boomsma-Shriber begeleidt en adviseert u en uw familieleden en leidt de afwikkeling van een nalatenschap in goede banen. Zij heeft de specialisatieopleiding erfrecht van de vFAS gevolgd, wat u verzekert van deskundigheid. Mr. Boomsma-Shriber behandelt alle aspecten van het (internationale) erfrecht: van verdeling en afwikkeling van nalatenschappen tot het benoemen van vereffenaars en het oplossen van problemen met executeurs. Veel voorkomende zaken zijn:


Mediation erfgenamen
Een erfenis leidt vaak tot een conflict, zeker als er meerdere erfgenamen zijn. Bij elke beslissing over de erfenis moeten alle erfgenamen akkoord gaan. En vaak spelen veel onbesproken zaken en oud zeer. Als gecertificeerd nalatenschapsmediator maakt mr. Boomsma-Shriber al deze aspecten bespreekbaar. Zij werkt zo samen met de erfgenamen zorgvuldig en efficiënt naar een oplossing waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.


Legitieme portie
Als kind kunt u door uw ouders onterfd worden. Toch houdt u altijd recht op een deel van het vermogen uit de erfenis van uw ouders. Deze zogenaamde legitieme portie kan dus alleen uit geld bestaan, niet uit goederen. Het bedrag is gelijk aan de helft van de waarde van het erfdeel dat u zou krijgen, wanneer u niet onterfd zou zijn. Om de legitieme portie te verkrijgen, moet u hier wel een beroep op doen. Mr. Boomsma-Shriber kan dit voor u regelen.


‘Stiefoudergevaar’
Wanneer een van uw ouders overlijdt, komen goederen volgens het nieuwe erfrecht (2003) eerst bij de langstlevende echtgenoot terecht. Maar als deze langstlevende echtgenoot een nieuwe partner is, dan kan er een beroep worden gedaan op uw wilsrecht en zijn andere regels van toepassing.

 

Heeft u vragen over erfrecht? Neemt u contact op met mr. Boomsma-Shriber voor een telefonisch gesprek.