OMGANG

Recht op omgang
Bij een echtscheiding waarbij er kinderen zijn, wordt er -als het goed is- via het ouderschapsplan een regeling getroffen voor de zorgverdeling. Kinderen en hun ouders hebben recht op omgang met elkaar. Dat geldt ook voor ouders die geen gezag hebben. Grootouders hebben eveneens recht op contact met hun kleinkinderen. Het belang van het kind staat voorop bij het bepalen van de omgangsregeling. Is het kind 50% van de tijd bij de ene ouder, en 50% van de tijd bij de andere ouder, dan is er sprake van co-ouderschap.

Raad voor de Kinderbescherming
De rechtbank kan bij het bepalen van een regeling advies inwinnen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Kinderen vanaf 12 jaar mogen bij de rechtbank -als zij dat willen- hun mening geven over de omgang.

Neemt u contact op met mr. Boomsma-Shriber voor informatie en advies over omgangsregelingen.