Mevrouw M.

Laura Boomsma Shriber heeft mij vanaf 2014 meermaals bijgestaan in zaken over het gezag en de omgang met onze kinderen. Haar aanpak is zo dat ze zich eerst goed in de omstandigheden verdiept om zich ervan te verzekeren dat ze een insteek kiest die past bij jouw wensen en belangen als cliënt. Mij viel op dat ze het belang van onze kinderen voorop stelde en mij daarin van goed advies voorzag. Ze is realistisch in haar inschattingen van wat wel en niet haalbaar is en niet bang om zich confronterend op te stellen als ik zelf acties ondernam die niet bijdroegen aan wat we nastreefden in de zaak. Ook heeft ze mij enkele keren afgeraden om direct gerechtelijke stappen te ondernemen, hoewel dit haar meer omzet had kunnen opleveren. Ze gedraagt zich in de rechtszaal steunend en wordt door rechters gerespecteerd, omdat zij zich niet amoreel gedraagt. Ze is een scherpe advocaat die de zaak snel doorziet en bewijsmateriaal aanlevert dat overtuigingskracht heeft en in korte tijd heldere pleitnota’s schrijft. Dat heeft in beide zaken die uiteindelijk wel voor de rechter zijn gekomen geleid tot een goede uitkomst. Daarnaast heeft ze veel humor en menselijkheid wat ook fijn is als je ongewild in een vechtscheiding bent beland.