Overlegscheiding

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Ondanks de emoties is het belangrijk om met elkaar in overleg te blijven en praktische zaken goed te regelen. Collaborative Divorce of overlegscheiding biedt een heldere basis om in goed onderling overleg en buiten de rechtbank om tot goede afspraken te komen. Bij een overlegscheiding hebben u en uw ex-partner een eigen advocaat, die afspreken niet tegen elkaar te procederen. Bovendien worden de gesprekken geleid door een speciaal getrainde coach. Alle betrokkenen, advocaat, coach, psycholoog, kindercoach en eventuele financiële adviseurs zijn bekend en werken samen volgens hetzelfde protocol. Hierdoor is het proces volledig transparant en kan de scheiding op een respectvolle en positieve manier verlopen, zonder tussenkomst van de rechter. Mr. Boomsma-Shriber is opgeleid als collaborative divorce-advocaat en heeft ruime ervaring met deze effectieve aanpak.

Breed draagvlak

Een collaborative divorce is een samenwerkingsproces waar iedereen van profiteert. De focus ligt bij overleg en juist niet bij competitie en confrontatie. Als beide partners akkoord zijn met deze aanpak, vormt Mr. Boomsma-Shriber samen met de andere advocaat een begeleidingsteam. Het team bestaat naast advocaten uit een professionele coach of psycholoog die zorgt dat ook emoties voldoende aandacht krijgen. Zo nodig wordt ook een kindercoach betrokken om de belangen van kinderen te waarborgen. Verder is een neutrale financiële expert onderdeel van het team. Het proces wordt zorgvuldig en deskundig begeleidt op basis van een helder protocol. Alle partijen werken volledig transparant en in goed overleg samen. Dit alles om tot realistische en toekomstbestendige afspraken met een breed draagvlak te komen.

Oog voor betrokkenen

Door in overleg te blijven, werken ex-partners aan duurzame oplossingen waar ze beiden achter staan. De kans op een slepende scheiding is op deze manier minimaal. Een overlegscheiding heeft oog voor de wensen en belangen van alle betrokkenen en is gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking. Dit voorkomt langdurige en kostbare rechtzaken die bovendien veel impact hebben het leven van de ex-partners, kinderen en ander betrokkenen. Na de afronding van het collaborative divorce traject kunnen voormalige partners hun leven weer op een positieve manier oppakken.

Heeft u vragen over overlegscheiding? Neemt u contact op met mr. Boomsma-Shriber voor informatie en advies.