Blog

Mediation goed en snel hulpmiddel bij wijziging alimentatie In Nederland zijn ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van hun kinderen en in bepaalde gevallen zijn ex echtgenoten of geregistreerd partners ook een bijdrage aan hun ex partner verschuldigd.......

Mediation goed en snel hulpmiddel bij wijziging alimentatie In Nederland zijn ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van hun kinderen en in bepaalde gevallen zijn ex echtgenoten of geregistreerd partners ook een bijdrage aan hun ex partner verschuldigd.......

Ben je van plan om te gaan samenwonen, of staan jullie op het punt om samen een huis te kopen en kinderen te krijgen? Dat is natuurlijk erg spannend en leuk, maar ook een moment om eens goed na te denken over wat jullie willen afspreken over de kosten van de huishouding en hoe je die wilt verdelen samen....

Today it is the day of the divorced child, a good day to put ourselves in the shoes of children with divorcing or divorced parents or children who are sensing that a divorce might be upcoming. Through my daughter’s stories of children in her class......

This podcast shines the light on a very interesting subject in relationships: financial imbalance. The podcast guides you in making a topic like this part of a dialogue to prevent resentment and letting it come in the way of the relationship itself instead of letting......

Mediation kan ingezet worden in iedere fase van de relatie en ten aanzien van alle aspecten die samenhangen met familie. We begeleiden niet alleen scheidingen, maar ook mensen die verder willen met hun relatie en begeleiding zoeken bij het maken van afspraken. Ook mensen die overwegen te scheiden, maar dat niet zeker weten begeleiden wij bij het maken van deze moeilijke keuze. Er kan ook begeleiding geboden te worden aan een familie om afspraken te maken ten aanzien van de nalatenschap, of de zorg voor een kwetsbare ouder, of over de nalatenschap zelf....

Money makes the world go round, maar een goed gesprek over de financiën wordt door de meeste geliefden hartstochtelijk vermeden en als absoluut niet romantisch bestempeld. Dit terwijl goed geïnformeerd zijn over de financiële situatie van je echtgenoot de kans op een succesvol huwelijk significant verhoogt. Dat je van financiële problemen letterlijk grijze haren kan krijgen en dat ze een belangrijke bron zijn van echtelijke problemen en daarmee van een scheiding, zal de meesten niet verbazen....

Een scheiding is echter zo veel meer dan een juridisch ding, het beëindigen van een huwelijk of het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden. Het is een ervaring in een mensenleven. Een fase. Als je het leven met relaties en scheidingen als fases op de tijdslijn ziet dan wordt ook duidelijk dat er in de fase(s) voor de scheiding zoveel meer gedaan zou kunnen worden om de scheidingsfase anders te laten verlopen en niet alleen te focussen op het moment van de scheiding zelf....

Hoe goed een scheiding is, is dus niet te bepalen op basis van slechts een moment in de tijd. Niet alleen de vraag hoeveel scheidingen zonder procedures worden afgewikkeld is van belang, maar ook hoe het daarna gaat. Met name ook voor de kinderen. De consequenties laten zich namelijk nog lang voelen....

Vandaag is het Blue Monday, oftewel depri maandag, volgens de psycholoog Cliff Arnall de meest deprimerende dag van het jaar, gebaseerd op een nadien sterk bekritiseerde formule. Mensen zouden volgens Arnall......

Als mensen in scheiding liggen willen ze meestal vooruit. En snel ook. Vaak weten ze niet dat die aanpak ongewenste risico’s voor de echtscheiding oplevert. Klaar zijn ze er mee. Met elkaar, met de stress, met het verdriet, met hun dynamiek. Ze willen het achter zich laten. Door met hun leven....

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Het antwoord is nee. Bij mediation worden de partijen begeleid om afspraken te maken over een bepaalde situatie. Bij familierechtelijke mediations, zoals echtscheidingen en omgangsregelingen gaat het in wezen over het beëindigen van een bepaalde situatie en afspraken maken over de gewenste nieuwe situatie....

14 februari is het weer zo ver, Valentijnsdag. Transformeerde deze dag in het verloop der tijd tot een kans voor geheime aanbidders om hun liefde te betuigen. Tegenwoordig is het een dag om de romantische liefde te vieren, ook als je al een relatie hebt. ...

Mensen gaan om vele redenen uit elkaar. Volwassen redenen. Een van die redenen heeft te maken met de behoefte aan een nieuwe liefde of er is zelfs al sprake van een nieuwe partner. Ouders willen ook verder met hun nieuwe leven en nieuwe liefde en......

Regelmatig word ik gebeld over een “niet correct” tot stand gekomen testament. Het gaat meestal om onterving. Legitieme portie geen pleister tegen het bloeden: Volgens Nederlands erfrecht heb je dan als kind nog wel recht op een kleiner deel van de erfenis, de legitieme portie.......

Afgelopen dinsdagavond 26 april 2016 werd ik geïnterviewd door SBS shownieuws over de mogelijkheden van mediation voor het invullen van een contactregeling tussen volwassen dochters en hun vader, die dementerend is en wiens partner niet langer toestond dat er contact plaatsvond tussen vader en zijn......

De eerste hoogleraar vaderschap ter wereld is benoemd. Haar naam is Renske Keizer en zij is zelf moeder van 3 kinderen. Naar aanleiding van haar onderzoek naar de betekenis van vaders voor kinderen roept zij in een artikel in het Parool op om moeders van......

Reken niet op goed dat u erven moet. Een bekend Nederlands gezegde dat de mens waarschuwt om zich rijk te rekenen. Echter, in de praktijk gaat het ook vaak over andere verwachtingen dan slechts de financiële. Rondom sterven en erven spelen onuitgesproken emoties, hoop op......

Hoewel kinderen in rechte vertegenwoordigd worden door hun ouders hebben zij de mogelijkheid om een ambtshalve beslissing te vragen aan de kinderrechter. Dat wil zeggen dat minderjarigen geen zelfstandige procespartij zijn in omgangs-, informatie- en consultatieprocedures. Om minderjarigen toch een eigen toegang tot de rechter......

Door alle ophef rondom vechtscheidingen staat niemand er echt bij stil dat de meeste huwelijken door de dood worden ontbonden. Hoewel de echtgenoten het samen kranig hebben volgehouden wil dat niet zeggen dat er bij het overlijden van een van de echtgenoten toch nare conflicten......

Mediation is een goede en steeds bekendere manier om samen tot een oplossing te komen. Maar in de praktijk kun je tegen een aantal praktische aspecten aanlopen. In zulke gevallen biedt online mediation uitkomst. Mediation: steeds meer mensen kiezen ervoor in plaats van de gang......

Met een systeemaanpak in mediation kun je tot doeltreffende afspraken komen over een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen. Dit bespaart een gang naar de rechter en leidt tot oplossingen waarmee je een hoop leed voorkomt. In mijn vorige blog schreef ik over de initiatiefnota ‘Opgroeien......

Het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen moet expliciet wettelijk worden vastgelegd. Hiertoe pleit het CDA in de vorige week ingediende initiatiefnota ‘Opgroeien met opa en oma’. Een omgangsregeling voor grootouders is een logische gedachte. Als beide ouders werken, of na echtscheiding van ouders, springen zij......

Hoe voorkom je dat conflicten rond een scheiding, co-ouderschap of nalatenschap slepend lang duren? Als mediator hanteer ik hiervoor een systeemaanpak. Hiermee krijg je sneller inzicht in de bron van een conflict. ‘No man is an island’: we maken allemaal onderdeel uit van meerdere systemen.......

Met nalatenschapsmediation valt veel te winnen Per 4 februari sta ik als gecertificeerd nalatenschapsmediator ingeschreven in het register van de Stichting Nalatenschapsmediation. Nalatenschapsmediation is een onontgonnen terrein, waarmee veel te winnen valt. Zowel bij de afwikkeling van een nalatenschap als ervoor. Want bij leven kun......

Per 1 januari 2015 veranderingen voor kinderalimentatie op komst, mogelijk ook wijzigingen voor reeds vastgestelde bijdragen. Per 1 januari 2015 treedt de wet hervorming kindregelingen in werking. Doel van de wet is het beperken van het aantal kindregelingen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de......

In de blog:”Gezamenlijk gezag nu digitaal aan te vragen.“ werd reeds gesproken over de mogelijkheid om nu online gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen bij de rechtbank. Nu is hiervan ook een Promofilmpje beschikbaar dat laat zien hoe makkelijk dit is. Wat als het niet zo......

Sinds 1 april kunnen ouders via het invullen van een formulier op de website Rechtspraak.nl zonder testament iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent door registratie in het gezagsregister. Dit is een goedkopere manier om te regelen wie het gezag zal hebben......

Vechtscheidingen staan recent vol in de aandacht in pers en op tv. De rechterlijke macht is zich hiervan bewust en wil haar aandeel hierin veranderen door een conflict tussen ex echtelieden bij de kern aan te pakken door meer aandacht te besteden aan de onderlinge......

Een scheiding heeft grote gevolgen, ook voor de kinderen. Daarom heb ik voor hen een speciale site Kinderrecht gemaakt, met informatie over hun rechten.  Ouders blijven hun leven lang ouders. Ook na een scheiding. Zo komen ex-partners elkaar tegen bij oudergesprekken op school of een diploma-uitreiking.......

Per 1 april jl. is de Wet lesbisch ouderschap in werking getreden. In sommige gevallen blijft het voor (aanstaande) duomoeders belangrijk om een advocaat te raadplegen. Volgens de nieuwe wet kan de vrouwelijke partner van de moeder juridisch ouder worden, zonder hiervoor de gerechtelijke adoptieprocedure......

De Kinderombudsman bepleit in het rapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’ voor verplichte mediation bij scheiding. Een van de aanbevelingen is om in het ouderschapsplan voortaan ook kwalitatieve afspraken te maken. Een scheiding an sich hoeft niet schadelijk te zijn voor de kinderen,......

Grootouders hebben een belangrijke invloed op de opvoeding van de kinderen. Tegenwoordig werken vaak beide ouders, maar ook door echtscheidingen passen grootouders tegenwoordig meer op de kleinkinderen. De helft van de grootouders past een of meerdere keren per week op de kleinkinderen. Maar wat zijn......

Sinds de oprichting ben ik als (familierecht) advocaat bertrokken bij Villa Pinedo, een online community voor kinderen met gescheiden ouders. Nu heeft oprichtster Marsha Pinedo op basis van de directe ervaringen die zij met deze kinderen heeft opgedaan een boek geschreven om zo op indringende wijze......

13 september is het weer de dag van de scheiding. Deze dag wordt georganiseerd door de vFAS wat staat voor Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Veel mensen lopen rond met het idee om te gaan scheiden of lopen aan tegen problemen in de omgangsregeling. Andere......

In Nederland krijgt een vader automatisch het ouderlijk gezag over een uit zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind. Echter, als de ouders samenwonen, of er wordt op andere wijze een kind geboren uit hun relatie zonder dat er een boterbriefje is, is het nodig......

Wat is het effect van een scheiding op kinderen? En wat kunnen ouders doen om dit zoveel mogelijk te beperken? Mr. Laura Boomsma-Shriber, personen- en familierechtadvocaat, haalt resultaten van een aantal onderzoeken aan. Bij elkaar blijven vanwege de kinderen? Veel stellen in een ongelukkig huwelijk......

De verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap worden opgeheven. Dat is de strekking van het wetsvoorstel dat op 28 januari jl. is ingediend. Invoering zal gevolgen hebben voor juridisch ouderschap en gezag. Het geregistreerd partnerschap wordt beschouwd als een nieuwe burgerlijke staat, gelijkwaardig aan het......

Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Lesbisch ouderschap’ wenst de regering de mogelijkheden van het vestigen van familierechtelijke betrekkingen meer in overstemming te brengen met moderne samenlevingsvormen. Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw is er, naast het traditionele beeld van een gezin, een......

Steeds meer mensen krijgen met het erfrecht te maken. Vanaf maart volg ik daarom de nieuwe specialisatieopleiding Erfrecht die de vFAS als pilot start. In mijn praktijk zie ik de ontwikkeling met eigen ogen: steeds meer mensen krijgen een erfenis toebedeeld. Met alle gevolgen van......

In het Advocatenblad van april jl. ben ik geïnterviewd over de kracht van samenwerking en het behoud van mijn identiteit als ‘eenpitter’ binnen de advocatuur. ...

Op 1 april a.s. gaat een nieuwe richtlijn in voor het berekenen van de kinderalimentatie. Dit heeft gevolgen voor scheidende ouders, of gescheiden ouders die een wijziging in hun persoonlijke situatie verwachten....

Kinderen (12-21 jaar) van scheidende ouders kunnen via de site van Villa Pinedo aan mij kosteloos hierover hun juridische vragen stellen. “Kinderen voelen bij een scheiding een enorme behoefte om gehoord te worden door een onafhankelijk persoon, en vooral ook door hun ouders. Maar de......

Een volgende stap in de richting van volledige gelijkheid voor lesbische paren! Met het wetsvoorstel wordt beoogd de duomoeders – naast de al bestaande rechtskeuze partneradoptie – een eenvoudigere mogelijkheid te bieden tot het vormen van een juridisch gezin, en daarbij gelijktijdig de positie van......

Op 4 en 5 oktober jl.. ben ik naar het congres geweest van de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidiningsmediatiors. Aangezien ik me al een tijd inzet voor Villa Pinedo, schreef ik me vol belangstelling in voor de workshop van de jongeren van Villa Pinedo, “Hoor......

Welke rechten en wensen hebben kinderen als hun ouders gaan scheiden? In de aflevering ‘Spraakmakende Zaken’ van Paul Rosenmöller van 26 juli jl. zijn kinderen, advocaten en mediators hierover met elkaar in gesprek gegaan bij mij op kantoor. Aanleiding voor de opnamen is een workshop......

Ook een donor kan onderhoudsplichtig zijn, ondanks afspraken tussen hem en de vrouw dat zij geen aanspraak zou maken op kinderalimentatie. Dat blijkt uit een uitspraak van 3 augustus jl. door de rechtbank Zutphen. Unieke zaak De beslissing van de rechter viel in een tamelijk......

Welke rechten en wensen hebben kinderen als hun ouders gaan scheiden? Voor een aflevering hierover uit de documentairereeks ‘Spraakmakende Zaken’ van Paul Rosenmöller zijn opnames gemaakt bij mij op kantoor. Tijdens deze aflevering gaan kinderen, advocaten en mediators met elkaar in gesprek. Uitzending: donderdag 26 juli, 21.14 uur, Nederland 2....

Reisverzekering: check. Tickets: check. Paspoort: dubbelcheck! Wie als ouder deze zomer met zijn kroost naar het buitenland op vakantie gaat, heeft een extra actiepunt op het ‘to do’-lijstje. Want volgens nieuwe Europese regelgeving hebben kinderen vanaf 26 juni a.s. voortaan een eigen reisdocument nodig om......

Afgelopen donderdag is onze assistente, Casey van Veenendaal afgestudeerd HBO recht. Ik heb haar begeleid bij het schrijven van haar scriptie. Ze heeft voor haar scriptie, met als onderwerp “Wie wordt het kind van de rekening? In hoeverre het Nederlands recht voorziet in de kinderwens......

Afgelopen vrijdag was ik op een ontmoetingsontbijt van Stichting Villa Pinedo. Kindertherapeute Marsha Pinedo heeft deze stichting opgericht, vanuit haar diepgewortelde wens om kinderen van scheidende of gescheiden ouders een stem en de mogelijkheid tot uitwisseling met leeftijdsgenoten te geven. Een aantal jongeren is ook......

Op 4 oktober 2011 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit gaat over het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder, anders dan door adoptie. Als de wet wordt aangenomen, zal de......

Steeds meer ouders scheiden, zodra de kinderen het huis uit zijn. In de Volkskrant (18/1) kom ik aan het woord over deze toename van het aantal ‘leegnestscheidingen’. Leest u hier het volledige artikel....

Een bijzondere start van 2012: dinsdag 3 januari maak ik mijn tv-debuut en wel bij Koffietijd, van 10.00 – 11.00 uur, live op RTL4. Met Loretta Schrijver praat ik over de reden van topdrukte bij echtscheidingsadvocaten na kerst en over emoties die bij een scheiding komen kijken. Aanleiding voor deze uitzending was het interview met mij dat op 24 december in Het Parool verscheen. Ontzettend leuk en spannend, deze live-uitzending! En natuurlijk een goed excuus voor een coffeebreak deze dinsdag, voor iedereen....

De feestdagen verlopen voor veel stellen niet zo feestelijk: in mijn praktijk is het daarna extra druk. In mijn interview met Het Parool van 24 december leest u meer over uit elkaar gaan, goed voorbereid het huwelijk ingaan en mijn eigen aanpak....

Op 12 oktober 2011 verscheen er een interview met mij in het Parool (geld) met betrekking tot het nieuwe Wetsvoorstel Kinderalimentatie van de PvdA en de VVD. Klik hier voor het gehele interview (pdf)  ...

Op 15 september aanstaande vindt de eerste Dag van de Scheiding plaats. De dag is een initiatief van de vFAS, de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators. De vFAS wil meer aandacht voor de grote maatschappelijke gevolgen van scheiden. Daarnaast kan iedereen met scheidingsplannen terecht bij de......

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een heel handig, gratis online-instrument gecreëerd waarop mensen samen via het internet een echtscheidings- of ouderschapsplan kunnen maken. Het is bedoelt voor mensen en hier samen (via het internet) afspraken over willen maken. Zo kan men zich een idee vormen......

Nou het is een drukke tijd geweest met het opzetten van het nieuwe kantoor, het bloggen zit duidelijk nog niet helemaal in mijn systeem. Nu het hier allemaal op rolletjes loopt is er ook weer ruimte voor het verder uitwerken van de workshops. Dat klinkt......

In het nieuwe kantoor omringd met verhuisdozen en bossen bloemen. Het is hier werkelijk prachtig. De plafonds zijn hoog, de ramen groot en het hele pand is versierd met ornamenten. Ik kan niet wachten om mijn cliënten hier te ontvangen in de grote zaal waar......

Het is de vooravond voor mijn verhuizing en de dag van mijn eerste blog. Ik ben geladen met leuke spanning voor de grote dag dat ik mijn volledig eigen kantoor zal openen. Het voelt heel stoer en tegelijkertijd ook kwetsbaar om zo voor je eigen......