Veranderingen voor kinderalimentatie 2015.

Per 1 januari 2015 veranderingen voor kinderalimentatie op komst, mogelijk ook wijzigingen voor reeds vastgestelde bijdragen.

Per 1 januari 2015 treedt de wet hervorming kindregelingen in werking. Doel van de wet is het beperken van het aantal kindregelingen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de in de toekomst vast te stellen bijdragen kinderalimentatie, maar kan tevens aanleiding geven om reeds vastgestelde bijdragen te (laten)wijzigen. Het kan zelfs zo zijn dat als door zowel de kinderbijslag als het kindgebondenbudget in de behoefte van het kind wordt voorzien er geen aanspraak is op kinderalimentatie. U kunt hierover meer lezen via Wet-hervorming-kindregelingen en in de 2e helft van december 2014 wordt er een nieuw rapport van de Expertgroep Kinderalimentatie verwacht, waarin ook ingegaan zal worden op deze wijzigingen en hoe hiermee om te gaan. Dit rapport kunt u t.z.t downloaden via de website rechtspraak.nl.