Systeemaanpak mediation bij omgang grootouders en kleinkinderen.

Met een systeemaanpak in mediation kun je tot doeltreffende afspraken komen over een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen. Dit bespaart een gang naar de rechter en leidt tot oplossingen waarmee je een hoop leed voorkomt.

In mijn vorige blog schreef ik over de initiatiefnota ‘Opgroeien met opa en oma’, die het CDA recent heeft ingediend. Hierin wordt gepleit voor het wettelijk verankeren van het recht van grootouders op een omgangsregeling met hun kleinkinderen. De initiatiefnemers van de nota benadrukken de waarde van het oplossen van conflicten door onderling afspraken maken, buiten de rechter om. Dit zowel met het oog op besparingen voor de overheid als het beheersen en herstellen van familiaire banden.

Ouderschapsplan en omgang grootouders.

Bij een echtscheiding zouden ouders in hun ouderschapsplan naast hun onderlinge afspraken ook rekening moeten houden met de manier waarop de grootouders contact zullen blijven houden met de kleinkinderen, menen de initiatiefnemers van ‘Opgroeien met opa en oma’. Ook Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor het opnemen van een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen in het ouderschapsplan. De ouderenbond ANBO onderschrijft eveneens dit standpunt.

Systeemaanpak in mediation.

Met een systeemaanpak in mediation kun je tot doeltreffende afspraken komen over een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen in het ouderschapsplan. In mijn eerdere blog schreef ik al hoe een systeemaanpak in mediation de spanningshaard van een conflict blootlegt. Bij het maken van afspraken over de omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen in een scheidingsprocedure kijk ik in dit geval naar het systeem, over verschillende generaties heen. Welke rol hebben de grootouders ingenomen in de zorg en ontwikkeling van de kinderen tot dan toe? In hoeverre zijn en worden zij erkend in deze rol? Een partner wordt na scheiding een ex-partner, maar voor kinderen blijven opa en oma nog altijd opa en oma, in plaats van ex-oma en ex-opa.

Omgangsregeling grootouders en echtscheiding.

Door het extra aspect van de omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen zou de afwikkeling van de echtscheiding nog ingewikkelder zou worden, zo menen critici. Natuurlijk moet hierin een goede balans gevonden worden. Grootouders moeten geen partij worden bij het ouderschapsplan; zij hebben immers ook niet het gezag. Anderzijds kan wettelijk omgangsrecht wel een stok achter de deur zijn voor sommige ouders. Denk hierbij aan situaties waarin geen enkele vorm van zorg of contact meer mogelijk is tussen grootouders en kleinkinderen. In zulke gevallen moeten ouders wel aandacht besteden aan dit onderdeel van het ouderschap. Net zoals zij dit tijdens hun relatie deden.

Systeemaanpak in mediation bespaart leed.

Grootouders zijn bij een echtscheidingsprocedure geen partij. Wanneer een van de ouders niet vrijwillig meewerkt aan bijvoorbeeld een al jaren bestaande oppasregeling van oma, moeten zij in de huidige situatie daarom een aparte procedure starten. Zowel financieel als emotioneel is dat een grote stap. En als je kijkt naar het gehele systeem heeft ook dat weer gevolgen. Denk aan de loyaliteitsspagaat waar de kleinkinderen in terecht kunnen komen. Juist de systemische optiek kan precies dat steuntje in de rug zijn om tot afspraken te komen. Met de systeemaanpak in mediation kun je zo een hoop leed besparen, bij grootouders, ouders en kleinkinderen.