Interview over mediation door SBS shownieuws

Afgelopen dinsdagavond 26 april 2016 werd ik geïnterviewd door SBS shownieuws over de mogelijkheden van mediation voor het invullen van een contactregeling tussen volwassen dochters en hun vader, die dementerend is en wiens partner niet langer toestond dat er contact plaatsvond tussen vader en zijn dochters. Zie: Shownieuws-late-editie

In een aantal van mijn eerdere blogs, die u kunt teruglezen op mijn website boomsmashriber.nl, lichtte ik al toe dat een nieuwe partner van een van de ouders voor spanningen kan zorgen tussen de partner en de kinderen uit een eerdere relatie en dat mediation kan helpen om bruggen te slaan en de communicatie weer op gang te brengen, daar waar er geen sprake meer was van communicatie of de communicatie eerder een destructief dan een constructief effect had gekregen. Er valt veel te winnen met mediation voor het overlijden van een ouder om de familiebanden te herstellen, maar ook om nog grotere problemen na het overlijden te voorkomen of te beperken.