Met nalatenschapsmediation valt veel te winnen

Met nalatenschapsmediation valt veel te winnen

Per 4 februari sta ik als gecertificeerd nalatenschapsmediator ingeschreven in het register van de Stichting Nalatenschapsmediation. Nalatenschapsmediation is een onontgonnen terrein, waarmee veel te winnen valt. Zowel bij de afwikkeling van een nalatenschap als ervoor. Want bij leven kun je familiezaken nog bespreekbaar maken en oplossen.

De dood – en daarmee het erfrecht – leeft meer dan ooit. Mensen worden steeds ouder en dat roept bij leven al vragen op. En eenmaal bij de afwikkeling van een nalatenschap beland, ontstaan steeds meer familieconflicten. Ingewikkelde situaties ontstaan door echtscheidingen, tweede huwelijken, onterfde kinderen, grotere vermogens en toenemende dementie. Testamenten zijn complex, verouderd, of ontbreken. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. De belangen zijn groot en emoties lopen hoog op. Kortom: alle ingrediënten voor een conflict zijn aanwezig.

Nalatenschapsmediation
Met nalatenschapsmediation valt hiermee veel te winnen. Bij de afwikkeling van een nalatenschap speelt namelijk zoveel meer dan de verdelingsfase van ‘spullen’, waar familierechtadvocaten van oudsher zo kundig in zijn. Want dat gouden horloge van vader of die spiegel van oma staat bijvoorbeeld voor de aandacht en erkenning die de één vroeger wel kreeg en de ander niet. Bij de afwikkeling van een nalatenschap spelen onderhuids oude patronen, rolverdeling binnen de familie, geheimen, verdriet en nog veel meer. Als deze onderstroom onuitgesproken blijft, kan de ogenschijnlijk eenvoudige verdeling wel eens tergend lang duren. In een fase waarin al zoveel emoties spelen, is niemand daarbij gebaat.

Nalatenschapsmediatior: zorgvuldig en efficiënt
Als nalatenschapsmediator zorg ik voor een zorgvuldige en daarmee ook efficiënte afhandeling van een nalatenschap. Zowel de juridische problematiek als de psychologische en emotionele aspecten leid ik als ‘regisseur’ in goede banen. Hiertoe heb ik de specialisatieopleiding voor mediators afgerond van Result ADR, onder auspiciën van de Stichting Nalatenschapsmediation. Deze opleiding is uniek in Nederland en wereldwijd vernieuwend. Voor mij sluit deze verdieping in dit nieuwe vakgebied naadloos aan op de erfrechtspecialisatieopleiding van de vFAS die ik eerder heb gevolgd.

Nalatenschapsmediation bij leven
Nalatenschapsmediation richt zich op alle zaken die zich binnen een familie kunnen voordoen. Ook bij leven kun je deze vorm van mediation al inzetten. Want over heel veel zaken waarmee je binnen je familie te maken kan krijgen, kun je met elkaar praten. Denk aan het bespreken van huwelijkse voorwaarden. Of het ontsluieren van familiegeheimen. Wat wil je dat er gebeurt op het gebied van nalatenschap wanneer je dement zou worden? En wat zou het je opleveren als je weet dat je een dodelijke ziekte hebt, en met je partner en kinderen kunt praten over wat er na je overlijden gaat gebeuren?

De kracht van mediation
Als ik in zulke situaties als nalatenschapsmediator een bijdrage kan leveren, dan geeft mij dat een bijzonder fijn gevoel. Ik geloof heel erg in de kracht van mediation als tool en ben geïnteresseerd in dynamieken die spelen binnen families. Dat maakt nalatenschapsmediation voor mij zo’n mooi vakgebied. Een onontgonnen terrein, dat veel mensen meerwaarde zal opleveren. Nu en in de toekomst.