Wet lesbisch ouderschap in werking

Per 1 april jl. is de Wet lesbisch ouderschap in werking getreden. In sommige gevallen blijft het voor (aanstaande) duomoeders belangrijk om een advocaat te raadplegen.

Volgens de nieuwe wet kan de vrouwelijke partner van de moeder juridisch ouder worden, zonder hiervoor de gerechtelijke adoptieprocedure in te gaan. Getrouwde stellen of stellen die verbonden zijn via geregistreerd partnerschap worden automatisch ouder, als de donor van het kind anoniem is. Niet-getrouwde stellen of partners kunnen door de nieuwe wet het kind voortaan erkennen bij de Burgerlijke Stand. Lesbische ouderparen krijgen door de Wet lesbisch ouderschap bovendien vrijwel dezelfde ouderschapsrechten als heterogezinnen. Het blijft voor lesbische ouders in sommige gevallen echter zeer belangrijk om een advocaat te raadplegen.

Erkenning buitenland

Een adoptieprocedure blijft mogelijk en kan relevant zijn, wanneer een van beide partners een andere nationaliteit heeft, of wanneer stellen expats zijn. Niet alle landen erkennen een geboorteakte waarop het kind door twee vrouwen wordt erkend. Bij verhuizing naar of tewerkstelling van een of beide partners in het buitenland zou dit problemen op kunnen leveren. De verwachting is dat een beschikking van de rechtbank in zulke landen meer kracht kan hebben. In mijn praktijk geef ik advies op maat, om eventuele problemen voor te zijn.

Bekende of onbekende donor

Een onbekende donor uit het buitenland betekent niet dat vanzelfsprekend erkenning van rechtswege plaatsvindt. En ook wanneer er een bekende donor is, blijft het zeer belangrijk om juridisch advies in te winnen. Zo kan de bekende donor nog steeds het kind erkennen. Ik adviseer stellen graag bij het opstellen van een sluitende donorovereenkomst. Want nu goede afspraken maken, betekent rust en de mogelijkheid om volop te genieten van de zwangerschap. Dat is uiteindelijk altijd in het belang van het kind.

Complexe scenario’s

De Wet lesbisch ouderschap is een flinke stap vooruit, maar in mijn praktijk merk ik welke legio complexe scenario’s zich kunnen voordoen. Via deze site zal ik mijn bevindingen over jurisprudentie delen. En in mijn praktijk ben je altijd welkom voor advies op maat.

[separator type=’transparent’ normal_full_width=” pattern_full_width=” color=” thickness=” up=’20’ down=’0′]