Wat is mediation en wat is het niet?

We zitten midden in de week van de mediation. Mediation kan ingezet worden in iedere fase van de relatie en ten aanzien van alle aspecten die samenhangen met familie. We begeleiden niet alleen scheidingen, maar ook mensen die verder willen met hun relatie en begeleiding zoeken bij het maken van afspraken. Ook mensen die overwegen te scheiden, maar dat niet zeker weten begeleiden wij bij het maken van deze moeilijke keuze. Of bij het maken van afspraken over tijdelijk apart wonen. Er kan ook begeleiding geboden te worden aan een familie om afspraken te maken ten aanzien van de nalatenschap, of de zorg voor een kwetsbare ouder, of over de nalatenschap zelf.
Omdat we het beste willen voor onze cliënten beschikken we over een groot netwerk van professionals, zoals fiscalisten en estate planners, notarissen en psychologen, maatschappelijk werk, die zo nodig ingeschakeld kunnen worden bij de mediation. Op die manier kan er niet alleen maatwerk worden geboden, maar krijgen ook de emoties en de kinderen de aandacht die ze verdienen.

Mediation is niet een beschermde term. Dit betekent dat er ook niet een vaste wettelijke definitie bestaat van mediation. De mediations bij ons op kantoor worden uitgevoerd door mediators die zijn aangesloten bij de VFAS en/of de Mfn/NVm. Dat wil zeggen dat het gekwalificeerde mediators zijn, die moeten voldoen aan de kwaliteitseisen en kenniseisen van deze verenigingen en dit ook moeten bijhouden. Wij zijn gevestigd in Amsterdam en we hebben (daarom) veel ervaring met het werken met expats. Niet altijd is duidelijk voor expats wat de huwelijksvermogensrechtelijke implicaties zijn van de vele landen waar ze tijdens hun huwelijk hebben gewoond en hoe een scheiding bewerkstelligd kan worden, waar wij dan duidelijkheid in kunnen scheppen en passende oplossingen voor kunnen aandragen.

Alhoewel mediation een goede methode is om in goed overleg tot door beide partijen gedragen beslissingen te komen is het niet een tovermiddel voor alles. Het slagen van de mediation vraagt ook dat de partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en commitment hebben voor het vinden van een oplossing. Mensen zijn zich ervan bewust dat mediation goedkoper is dan een procedure, maar het niet willen voeren van een kostbare procedure is iets anders dan een oplossing vinden op basis van het gezamenlijk belang. Het is belangrijk om een eigen beeld te hebben van wat voor jou belangrijk is in het leven en om een nieuw leven te beginnen en daarbij concreter te zijn dan ik wil waar ik recht op heb, of een goede regeling voor de kinderen. In mediation wordt je uitgedaagd om samen zelf je doelen en belangen te vinden en te formuleren en afspraken te maken over de stappen er naar toe. Soms is het nodig, om voordat dit mogelijk is de emoties een plek te geven. Als mediators bieden wij hier ook begeleiding in. Afhankelijk van de situatie kan er met mediation ook een pragmatische oplossing worden gevonden.

Mediation heeft als uitgangspunt dat de partijen samen beslissingen nemen om tot goede afspraken te komen, maar dat dit wel geïnformeerde beslissingen zijn. Dat wil zeggen dat partijen hun financiële gegevens delen. Dit betekent dat u als u aan de mediation mee wilt doen u bereid bent de relevante stukken aan de mediator en de andere partij te doen toekomen. Partijen mogen met elkaar afspreken wat zij willen, zolang dit niet in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden.

Wij zijn als mediators neutraal, dit betekent dat we niet adviseren, maar wel informeren. Als er behoefte is aan advies dan kan u hiervoor advies inwinnen bij een advocaat, accountant, pedagoog, fiscalist, financieel adviseur. Als u dat wilt doen dan kunt u dat aangeven en ontvangt u een geheimhoudinsgverklaring. U vraagt uw adviseur deze te ondertekenen en retourneert die aan de mediator als u met uw adviseur over de inhoud van de mediation wilt praten. Dat geldt ook voor familie- leden en vrienden met wie u over de inhoud van de mediation wilt praten. De mediation is immers vertrouwelijk, zodat partijen zich vrij en veilig voelen om hun emoties en voorstellen te bespreken.

Soms is er behoefte aan meer begeleiding, of is er sprake van een financieel meer complexe situatie, of zijn de emotioneel relationele aspecten of behoeften dusdanig dat een zogenaamde overlegscheiding een meer passende optie is. Een overlegscheiding is ook een methode om in onderling overleg tot afspraken te komen onder begeleiding van zeer ervaren overlegscheidingsadvocaat. Ik zelf ben ook lid van de Vereniging van Collaborative Divorce Practioners. Op de website van de Vvcp kunt u ook een vragenlijst invullen om voor u vast te stellen of deze methode meer bij u past.

Ook begeleid ik mensen bij mediations of bij het maken van de keuze welke methode het beste bij hen past. De meeste mensen hebben geen ervaring met scheiding en willen wel met een goed en redelijk voorstel komen, maar weten niet waar ze moeten beginnen en hoe elementen zoals alimentatie en vermogen samen hangen. Ze willen gewoon verder met hun leven en een passende oplossing bereiken, maar weten niet hoe. Dat is ook begrijpelijk. Samen met u kan ik op basis van de behoefte een passend en redelijk voorstel opstellen dat u in de mediation kunt bespreken.

Heeft u vragen over mediation of over wat het beste bij u past, heeft u begeleiding nodig bij overleg of heeft u advies nodig, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met kantoor op 020-6392112 of een email sturen naar info@boomsmashriber.nl.