Gezamenlijk gezag nu digitaal aan te vragen

In Nederland krijgt een vader automatisch het ouderlijk gezag over een uit zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind. Echter, als de ouders samenwonen, of er wordt op andere wijze een kind geboren uit hun relatie zonder dat er een boterbriefje is, is het nodig om het gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen. Wat sommige mensen zich niet realiseren is dat dit ook nodig is als het kind al erkend is door de vader.
Sinds kort is dit makkelijker en goedkoper geworden voor ouders die het hier samen over eens zijn. Zij kunnen nu digitaal het gezamenlijk gezag aanvragen en hebben hier alleen maar hun Digi D code en BSN nummer voor nodig. Deze aanvraag moeten ze dan indienen bij het Digitaal loket Rechtspraak met het formulier aanvragen gezamenlijk gezag. De rechtbank kijkt het formulier na en zorgt na goedkeuring voor de registratie in het Centraal Gezagsregister.
zie www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/uw-situatie/onderwerpen/pages/gezamenlijk-gezag.aspx

Werkt de moeder hier niet aan mee, dan kan er bij de rechtbank worden verzocht om vervangende toestemming voor gezag. Gezamenlijk ouderlijk gezag is van groot belang als u ook zeggenschap wilt hebben in de opvoeding en andere belangrijke zaken die uw kind aangaan, zoals medische zorg, maar ook het reizen of verhuizen naar het buitenland. Heeft de moeder het eenhoofdig ouderlijk gezag, dan mag zij deze beslissingen nemen zonder de vader. Heeft u gezamenlijk het ouderlijk gezag dan neemt u samen beslissingen over school, medische behandeling en verblijf of reizen in het buitenland.

Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met ons kantoor op 020-6392112 of stuur een e-mail aan info@boomsmashriber.nl