Online mediation biedt uitkomst

Mediation is een goede en steeds bekendere manier om samen tot een oplossing te komen. Maar in de praktijk kun je tegen een aantal praktische aspecten aanlopen. In zulke gevallen biedt online mediation uitkomst.

Mediation: steeds meer mensen kiezen ervoor in plaats van de gang naar de rechter te maken. Je hebt op deze manier immers meer controle over de uitkomst en kan de best passende oplossing creëren. Bij mediation coacht en begeleidt de mediator de partijen bij het maken van afspraken. De gangbare manier om dit te doen is in gesprekken, waar de betrokken partijen bij aanwezig zijn.

Mediation en praktische aspecten
In mijn praktijk als advocaat en mediator heb ik gemerkt dat veel mensen graag zouden kiezen voor mediation, maar tegen een aantal praktische aspecten aanlopen. Want het traject met gesprekken is nu eenmaal tijdrovend en vraagt erom dat partijen fysiek aanwezig zijn. En dat kan heel lastig te combineren zijn met de zorg voor de kinderen, of met werk. Helemaal wanneer een of meer van de partijen in het buitenland woont of vaak moet reizen voor zijn of haar werk.

Bedenktijd
Naast deze praktische zaken speelt er nog een ander aspect tijdens mediationgesprekken. Het kan voorkomen dat je met vragen wordt geconfronteerd, waar je soms liever wat bedenktijd voor zou willen hebben. Heel begrijpelijk. En tijdens een gesprek is dat niet altijd even makkelijk te realiseren. In praktische zin, en ook uit kostenoogpunt.

Online mediation biedt uitkomst
Gelukkig biedt in al zulke gevallen online mediation uitkomst. Als geaccrediteerd online mediator, aangesloten bij de Vereniging van Online Mediators, leg ik cliënten deze keuze graag voor wanneer zij mediation overwegen. Ook bij online mediation begeleid ik als mediator partijen bij het vinden van een oplossing met elkaar, maar dit gebeurt grotendeels online. Deelnemers kunnen in hun eigen tijd deelnemen aan de mediation, waar en wanneer ze maar willen, ‘24/7’. Doordat zij tijd krijgen om na te denken en te reageren wanneer het hun uitkomt, ontstaan vaak nieuwe inzichten. De doorlooptijd van een mediationtraject kan daardoor worden verkort. Dat bespaart ook kosten, nog afgezien van de besparing op reistijd en -kosten.

Online mediation: efficiënte diagnosetool
Bij online mediation ontvangen deelnemers via hun e-mail een inlogcode. Hiermee kunnen ze inloggen in een beveiligde online omgeving. Deelnemers ontvangen voor hun situatie specifieke vragenlijsten die zij moeten invullen. Door deze vragenlijsten krijgen zij zelf beter inzicht in hun conflict en wat zij nodig hebben om daaruit te komen. Als mediator leg ik de antwoorden op de vragen van de diverse betrokken partijen naast elkaar en bestudeer ik deze. Hiermee beschik ik als mediator over een efficiënte diagnosetool.

Hybride vorm: online en live mediation
Zelf werk ik vooral met een hybride vorm van online mediation. Dit houdt in dat er mediationgesprekken plaatsvinden bij mij op kantoor in Amsterdam, in combinatie met de online mediationtool. Al naar gelang de specifieke wensen en omstandigheden van de deelnemers kan de verhouding online-livegesprekken, of gesprekken via videoconferencing, worden afgewisseld. Deze hybride vorm is ‘the best of both worlds’. De online mediationtool geeft immers sneller en beter inzicht in de bron van het conflict, hoe dit conflict zich uit en hoe het opgelost kan worden. En de ervaring heeft mij geleerd dat het voor iedereen prettig werkt om elkaar te ontmoeten, een relatie op te bouwen en een veilige sfeer te creëren. Zo wordt er vertrouwen opgebouwd in het mediationproces.

Online mediation: toepassingen
Online mediation kun je inzetten bij echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatieberekeningen, gezagsgeschillen, beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenleving, familiekwesties, donorovereenkomsten, afhandeling van nalatenschappen en erfrechtelijke kwesties. Online mediation is in zulke gevallen een praktische tool waarmee je de kracht van mediation kan inzetten, en tegelijkertijd kan aansluiten op de veranderende behoeften en ontwikkelingen in de samenleving.

Meer weten over hoe (online) mediation conflicten kan helpen oplossen? Neem dan contact met mij op.