Voorkom schade bij kinderen door scheiding

De Kinderombudsman bepleit in het rapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’ voor verplichte mediation bij scheiding. Een van de aanbevelingen is om in het ouderschapsplan voortaan ook kwalitatieve afspraken te maken.

Een scheiding an sich hoeft niet schadelijk te zijn voor de kinderen, wel als er een doorlopende strijd is tussen de ouders, zo is bekend uit onderzoek. In het maandag jl. gepresenteerde adviesrapport link: De kinderombudsman adviesrapport  pleit de Kinderombudsman er daarom voor om mediation bij scheiden wettelijk verplicht te stellen. Daarnaast doet hij onder meer de aanbeveling om in het ouderschapsplan ook kwalitatieve aspecten te beschrijven en te evalueren, zoals opvoeding, communicatie en het meewegen van de mening van kinderen.

Verplicht nummer

Dit onderzoek is voor mij een bevestiging hoe belangrijk het is om kinderen bij het ouderschapsplan te betrekken. Helaas komt het nog vaak voor dat ouders een ouderschapsplan opstellen, omdat het een verplicht nummer is. Zonder het indienen van een ouderschapsplan wordt het scheidingsverzoek immers niet ontvankelijk verklaard bij de rechtbank. Het ouderschapsplan beperkt zich daardoor vaak tot ‘kwantitatieve’ afspraken als: we verdelen de vakanties fiftyfifty, en de kinderen om het weekend.

Kindgesprekken

Een heel andere benadering is om bij het opstellen van het ouderschapsplan ook kwalitatieve aspecten mee te nemen. In een mediationtraject vraag ik ouders bijvoorbeeld altijd of hun kinderen mogen deelnemen aan een of meer kindgesprekken. Kinderen kunnen mij dan vertellen hoe ze de scheiding beleven en hoe ze ermee omgaan. Kinderen vinden het fijn om gehoord te worden bij een scheiding, is mijn ervaring. Via mijn kindersite www.boomsmashriber.nl/kinderrecht informeer ik kinderen ook graag over hun rechten.

Behoeften van kinderen

Kindgesprekken kunnen heel verhelderend werken voor ouders. Je hoort immers waar je kind specifiek behoefte aan heeft. En mijn ervaring is ook dat kinderen vaak met heel creatieve oplossingen komen. Hun insteek is ook zo anders: ze houden van beide ouders, onvoorwaardelijk. Het mooie van deze kindgesprekken is dat deze je extra input opleveren voor het opstellen van een ouderschapsplan. Zo kun je samen nog beter de belangen van je kind borgen.

Ouderschapsplan evalueren

Een ouderschapsplan geldt tot een kind 18 jaar is; financieel gelden de afspraken totdat een kind 21 is. Dus je kunt dan bijvoorbeeld ook te maken krijgen met afspraken over studiefinanciering. Juist omdat kinderen en hun behoeften in de loop der jaren zo veranderen, is het belangrijk om het ouderschapsplan elk jaar te evalueren. In mijn praktijk leid ik deze trajecten graag in goede banen.