De heer P. de Bruijn

Middels dit schrijven wil ik uitdrukking geven aan mijn gevoel van grote tevredenheid inzake de menselijk verpakte zeer professionele hulp die ik in verband met een partner-separatie van mevrouw mr. L.I. Boomsma-Shriber gedurende meer dan een jaar heb mogen ontvangen. Opvallend is haar ijver en haar grote kennis van zaken, en los daarvan is zij in staat om haar klant een gevoel te geven van “niet alleen ergens voor te staan”. Dat schept een grote rust die een weldaad is voor de gezondheid.

Wat ik zeer in mevrouw Boomsma waardeer is haar menselijke benadering van de klant. Anoniem computergedoe is haar vreemd, wat in deze onpersoonlijk getinte tijd een enorm pluspunt is. Een en ander heeft als voordeel dat zij voor de klant het meest ideale traject kan uitstippelen. Met een optimaal resultaat.

Wie heeft mij verwezen naar deze bijzondere advocate? Dat waren Nederlandse landgenoten die in Frankrijk een hotel-restaurant runnen. Waar ik mee wil zeggen dat kwaliteit grote afstanden kan overbruggen.

Uw recensent:

Paul de Bruijn
FRANKRIJK