De heer Willem H.

Goede raad van je eigen advocaat.
Het is niet eenvoudig om een advocaat te vinden die de meest belangrijke eigenschappen bezit die bij een echte advocaat horen: uitstekend vakmanschap en een grote mate van betrokkenheid. Een advocaat waarbij je het warme gevoel krijgt dat die jouw zaak ook echt goed behandelt en het vermogen heeft hoofd- van bijzaken te scheiden.

Zelf, in het dagelijkse leven ook advocaat maar op een ander rechtsterrein, meen ik in de persoon van mw. mr. Laura Boomsma advocaat te Amsterdam in familierechtelijke zaken, zo een advocaat bij uitstek gevonden te hebben.

Vol verve stort zij zich van meet af aan in al de details die zo van essentieel belang zijn op momenten als het écht erop aan komt. Bijvoorbeeld in de zitting bij een rechter die het dossier uiteraard wel kent, maar soms details uit het oog verliest die in de ogen van die rechter in aanvang niet zo belangrijk lijken. Je kunt dan niet zonder die specialiste als mr. Laura Boomsma is die elke vraag in juist verband ziet en die ook adequaat uit de losse pols kan beantwoorden. Daarbij kwijt zij zich als een zeer geducht tegenstandster en kan verbaal, maar nog belangrijker inhoudelijk, een rechter maar zeker ook de advocaat van de wederpartij van repliek dienen en daarbij gerechtelijke colleges overtuigen.