De heer v.d. D.

Met een scheiding wordt het pas duidelijk hoe moeilijk het is als vader om een juiste inschatting te kunnen maken van het bedrag aan kinderalimentatie dat nodig is om je kinderen op eenzelfde voet te kunnen laten opgroeien als voor de scheiding. Gelukkig wist Mr. L. Boomsma – Shriber me binnen korte tijd goed en deskundig te vertellen hoe dergelijke bedragen berekend worden en wat daarvoor aan informatie benodigd is. Na een grondige inventarisatie van de financiële situatie voor de scheiding en de financiële situatie na de scheiding is in een duidelijk en compleet document alles duidelijk gemaakt. Om in een aantal woorden Mr. L. Boomsma – Shriber te typeren; daadkrachting, duidelijk, deskundig, brede kennis, toegankelijk, betrouwbaar, betrokken.