De heer Thom S.

Bij een ingewikkelde familiekwestie waar de emoties hoog opliepen is mr. Boomsma – Shriber adequaat en doortastend te werk gegaan waarbij er duidelijk rekening is gehouden met de belangen die er op het spel stonden. In de gerechtelijke  procedure heeft zij creatief maar uitermate zorgvuldig en consistent gehandeld waardoor het beoogde resultaat is gerealiseerd. Bovendien is er altijd met een korte en directe lijn gecommuniceerd, hetgeen als zeer prettig is ervaren.