De heer Y.B

Uit elkaar gaan is al pijnlijk genoeg. Als er dan ook nog nauwelijks tot geen overleg mogelijk blijkt met je ex-partner dan is dat extra vervelend. In mijn geval ging het zelfs om huiselijk geweld, stalken en bedreigingen. Deze nachtmerrie had ik zonder de hulp van Mr. Boomsma-Shriber niet kunnen doorstaan.

Naast gedegen juridisch advies, hetgeen onontbeerlijk was om überhaupt uit deze situatie te komen, was het met name het zeer persoonlijke advies dat mij geholpen heeft. Zo adviseerde ze mij bijvoorbeeld om mijn persoonlijke bezittingen direct uit het huis te halen, niet te focussen op wie de meubels kreeg of het servies en afstand te doen van de honden. Dat zou namelijk rust geven en ervoor zorgen dat het contact geminimaliseerd werd en verdere escalaties voorkomen werden. Dat was moeilijk om te doen, maar wel het beste om de onhoudbare situatie te doorbreken.

In al het advies dat ik heb ontvangen bleek daarnaast het voorkomen van een procedure  en kostenbeheersing de rode draad. Dat vond ik verfrissend en niet iets wat ik op voorhand had verwacht.

Vier maanden na het eerst gesprek is het dossier gesloten. Het huis is in goed overleg met mijn ex-partner verkocht, de overwaarde en inboedel is verdeeld en het contact is verbroken. Uiteraard ben ik emotioneel beschadigd, maar ik had me geen betere uitkomst kunnen wensen.