De heer R.v.S

Al tijdens het kennismakingsgesprek realiseerde ik me dat ik Mr. Boomsma voor mij de juiste persoon zou zijn om mij juridisch bij te staan.

Recht door zee, kordaat!

Vanaf het begin was me duidelijk wat er ook van mij werd verwacht.

Tijdens de procedure is gebleken hoe nauwgezet Mr. Boomsma te werk gaat, alle details worden meegenomen. Daarnaast worden “kosten en baten” steeds besproken.

Mr. Boomsma heeft mij heel pragmatisch en consciëntieus bijgestaan.