De heer Patrick B

Je denkt altijd dat het je niet gaat overkomen: een (v)echtscheiding. Als het je dan toch overkomt heb je iemand nodig die onverschrokken opkomt voor jouw positie, maar nog belangrijker voor de belangen van de kinderen. In een lastig en pijnlijk proces kon Laura waar nodig strikt en formeel terugslaan met haar (legal) kennis, ervaring en zeker ook creativiteit, maar tegelijkertijd altijd proberen de toenadering te zoeken naar de tegenpartij. Naar mij als cliënt was ze streng op de momenten wanneer ik dreigde te verslappen, maar ook meelevend in mijn eigen beleving van dit traject, waardoor we echt samen als partners konden optreden.