Under my umbrella

Laatst wees iemand mij op dit prachtige nummer When you love someone van James TW:

Come home early after class
Don’t be hanging ’round the back of the schoolyard
I’ve been called up by a teacher
She says she can’t even reach you ’cause you’re so far
You’ve been talking with your fist
We didn’t raise you up like this, now did we
There have been changes in this house
Things that you don’t know about in this family

It don’t make sense, but nevertheless
You gotta believe us, it’s all for the best
It don’t make sense
The way things go
Son you should know

Sometimes moms and dads fall out of love
Sometimes two homes are better than one
Some things you can’t tell your sister ’cause she’s still too young
Yeah you’ll understand
When you love someone

There ain’t no one here to blame
Nothing’s going to change with your old friends
Your room will stay the same
‘Cause you’ll only be away on the weekends

It don’t make sense but nevertheless
You gotta believe us, it’s all for the best
It don’t make sense
It don’t add up
We’ll always love you no matter what

Sometimes moms and dads fall out of love
Sometimes two homes are better than one
Some things you can’t tell your sister ’cause she’s still too young
Yeah you’ll understand
When you love someone
When you love someone<

Come home early after class
Don’t be hanging ’round the back of the schoolyard
And if we’re crying on the couch
Don’t let it freak you out
This has been so hard

Sometimes moms and dads fall out of love
Sometimes the best intentions just ain’t enough
Some things you can’t tell your sister ’cause she’s still too young
Yeah you’ll understand
When you love someone
When you love someone
When you love someone
When you love someone<

De tekst maakte diepe indruk op mij omdat de zanger uit eigen ervaring beschreef wat de impact van de scheiding van zijn ouders op hem maakte en hoe graag hij een wezenlijk gesprek met hen had willen hebben. Nu bleef hij met allerlei vragen zitten en voelde hij zich boos en alleen.

Voor kinderen brengt een scheiding vaak veel veranderingen met zich mee en zij hebben ook hun vragen, gevoelens, angsten en wensen ten aanzien van de scheiding. Een paraplugesprek kan de kinderen helpen en een kader bieden. In zo’n gesprek vertellen de ouders de kinderen dat hun relatie ten opzichte van elkaar verandert maar dat ze samen ouders blijven en dat ze allebei goed contact met de kinderen houden en van hen blijven houden. Dit is voor kinderen belangrijk om te horen omdat ze zichzelf schuldig kunnen voelen aan de scheiding en bang kunnen zijn om hun ouders of een van de ouders kwijt te raken.

Ook vertellen de ouders de kinderen wat ze voornemens zijn om af te spreken over de kinderen, waar ze gaan wonen, wat er gaat veranderen, hoe ze met bepaalde zaken willen omgaan. Het is ook de bedoeling dat de kinderen de gelegenheid krijgen om zich te uiten, vragen te stellen, aan te geven hoe ze zich voelen.

Dat de kinderen gekend zijn in het ouderschapsplan en hoe dit heeft plaatsgevonden een wettelijk vereist element van het ouderschapsplan. Kinderen hebben het recht om gehoord te worden op grond van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

Het is belangrijk voor kinderen om ook een stem te hebben en niet te voelen dat ze geen enkele inspraak hebben in hun leven. Waar ze wonen en met wie, hoe hun weekenden eruit zien. Daarin gehoord worden door een neutraal persoon, die geen enkel eigen belang heeft, kan voor een kind veel toevoegen

Als mediator kan ik ouders begeleiden bij het voorbereiden van een paraplugesprek en een zogenaamd kindergesprek voeren met de kinderen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons kantoor op 020-6392112 of via onze website www.boomsmashriber.nl.

Noot; Als een kind meer begeleiding nodig heeft om de scheiding te verwerken zijn er afhankelijk van de leeftijd van het kind en de omstandigheden verschillende mogelijkheden van kinderpsycholoog of kinderbehartiger, tot een traject met een KIES coach of een buddy via Villa Pinedo voor de iets oudere kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de gemeente en school /de crèche of uw huisarts kunnen u verder helpen met het vinden van de juiste begeleiding.