OUDERSCHAPSPLAN

Wettelijk verplicht
Op 1 maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Volgens deze wet bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij:

  • een verzoek tot echtscheiding
  • beëindiging van een geregistreerd partnerschap
  • scheiding van tafel en bed
  • als u als samenwonende ouders gezamenlijk gezag over uw kinderen uitoefent

 

Onderdelen
In het ouderschapsplan maakt u in ieder geval afspraken over de verdeling van zorg en opvoeding, kinderalimentatie en over de uitwisseling van belangrijke informatie over uw minderjarige kinderen.

 

Mediation
Mr. Boomsma-Shriber begeleidt u bij het opstellen van het ouderschapsplan. Zij kan hierbij eventueel optreden als mediator. Juist als u samen kinderen heeft, is het belangrijk dat het vertrouwen tussen u en uw ex-partner herstelt. In de rol van mediator verstrekt zij u beiden de informatie die u nodig heeft om samen tot goede afspraken te komen. Ook begeleidt zij u op emotioneel niveau.

 

Wilt u meer informatie over het opstellen van een ouderschapsplan? Neemt u contact op met mr. Boomsma Shriber voor een telefonisch gesprek.