Blog

Nu mogelijk: Zonder testament een voogd aanwijzen.

Sinds 1 april kunnen ouders via het invullen van een formulier op de website Rechtspraak.nl zonder testament iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent door registratie in het gezagsregister. Dit is een goedkopere manier om te regelen wie het gezag zal hebben…

Lees meer

Ook rechtelijke macht wil vechtscheidingen aanpakken.

Vechtscheidingen staan recent vol in de aandacht in pers en op tv. De rechterlijke macht is zich hiervan bewust en wil haar aandeel hierin veranderen door een conflict tussen ex echtelieden bij de kern aan te pakken door meer aandacht te besteden aan de onderlinge…

Lees meer

Nieuw: Website voor kinderen

Een scheiding heeft grote gevolgen, ook voor de kinderen. Daarom heb ik voor hen een speciale site Kinderrecht gemaakt, met informatie over hun rechten.  Ouders blijven hun leven lang ouders. Ook na een scheiding. Zo komen ex-partners elkaar tegen bij oudergesprekken op school of een diploma-uitreiking….

Lees meer

Wet lesbisch ouderschap in werking

Per 1 april jl. is de Wet lesbisch ouderschap in werking getreden. In sommige gevallen blijft het voor (aanstaande) duomoeders belangrijk om een advocaat te raadplegen. Volgens de nieuwe wet kan de vrouwelijke partner van de moeder juridisch ouder worden, zonder hiervoor de gerechtelijke adoptieprocedure…

Lees meer

Voorkom schade bij kinderen door scheiding

De Kinderombudsman bepleit in het rapport ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’ voor verplichte mediation bij scheiding. Een van de aanbevelingen is om in het ouderschapsplan voortaan ook kwalitatieve afspraken te maken. Een scheiding an sich hoeft niet schadelijk te zijn voor de kinderen,…

Lees meer

Ook grootouders en kleinkinderen hebben recht op omgang met elkaar.

Grootouders hebben een belangrijke invloed op de opvoeding van de kinderen. Tegenwoordig werken vaak beide ouders, maar ook door echtscheidingen passen grootouders tegenwoordig meer op de kleinkinderen. De helft van de grootouders past een of meerdere keren per week op de kleinkinderen. Maar wat zijn…

Lees meer

Dag van de scheiding – 13 september aanstaande

13 september is het weer de dag van de scheiding. Deze dag wordt georganiseerd door de vFAS wat staat voor Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators. Veel mensen lopen rond met het idee om te gaan scheiden of lopen aan tegen problemen in de omgangsregeling. Andere…

Lees meer

Gezamenlijk gezag nu digitaal aan te vragen

In Nederland krijgt een vader automatisch het ouderlijk gezag over een uit zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind. Echter, als de ouders samenwonen, of er wordt op andere wijze een kind geboren uit hun relatie zonder dat er een boterbriefje is, is het nodig…

Lees meer

Is scheiden lijden voor de kinderen?

Wat is het effect van een scheiding op kinderen? En wat kunnen ouders doen om dit zoveel mogelijk te beperken? Mr. Laura Boomsma-Shriber, personen- en familierechtadvocaat, haalt resultaten van een aantal onderzoeken aan. Bij elkaar blijven vanwege de kinderen? Veel stellen in een ongelukkig huwelijk…

Lees meer

Geregistreerd partnerschap en huwelijk gelijkwaardig?

De verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap worden opgeheven. Dat is de strekking van het wetsvoorstel dat op 28 januari jl. is ingediend. Invoering zal gevolgen hebben voor juridisch ouderschap en gezag. Het geregistreerd partnerschap wordt beschouwd als een nieuwe burgerlijke staat, gelijkwaardig aan het…

Lees meer